A termékdíjas képviselet területei

a bejelentési kötelezettség teljesítéseben
a bevallási kötelezettség teljesítésében.
 a szükséges igazolások megkérésében.
a termékdíj-visszaigénylési eljárásokban.
az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárásokban.
a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében.
a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során.
a termékdíj befizetése során.
a számlaegyeztetés során.

Akár mindent

A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása.
A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét.
A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára.

ember9

Költség és kockázat

1. Jellemző képviselet50%
 
2. Részletes képviselet75%
 
3. Teljes képviselet95%
 

  1. A termékdíjas képviselet jellemző esetében a kötelezett kockázata alacsony mert a képviselő megfelelő tudás mellett látja el a tevékenységet. A költség is ideális számára.
  2. A részletes képviselet esetén a megbízónak szinte már semmilyen dolga nincs a termékdíjas szabályozás által meghatározott feladatokkal. A költsége magasabb, de élőmunkát tud megtakarítani a mert nem kell alkalmaznia a feladatra képzett személyt.
  3. A Teljes képviselet esetében a képviselő kockázata jóval magasabb mert egyetemlegesen felel a megbízóért és a fizetés tekintében kötelezetté válik. A megbízó számára ez a legköltségesebb, de egyben leghatékonyabb megoldás, mert a képviselő fizeti meg helyette a termékdíjat és így biztosan nem fog határidőt mulasztani. Jellemzően nagy vállalatoknál ahol az utalások fix naphoz vannak kötve, a jóváhagyások hosszabb folyamatot igényelnek optimális lehetőség ezt választani. A képviselő szerződéses garancia mellett a termékdíjas szabályozás felhatalmazása alapján a megbízó által feltötésre kerülő pénzügyi keretből teljesíti a termékdíj fizetési kötelezettségeket.