Termékdíj

Már 2008 óta számíthatnak ránk

Több száz vállalkozást képviselünk

Egyedi és célirányos képzések

Munkatársaink OKJ-s képzéseken oktatnak és vizsgáztatnak. Az elmúlt évek során több ezer hallgató sajátíthatta el a szükséges szakmai ismeretek a termékdíjas területen tőlünk.

A speciális vállalati igényekhez igazodó képzést biztosítunk, akár a Megbízó helyszínén munkatársai részére.

Teljes körű termékdíj képviselet

A kötelezettségeket alkotó feladatcsoportok egy részére vagy akár az egészére is átadható felhatalmazással. A jellemző képviseleti esetek a bejelentések, a nyilvántartás vezetése, a bevallás elkészítése és benyújtása.
A képviselet keretében a termékdíj fizetési kötelezettségen túlmenően társaságunk ellátja és képviseli megbízóját minden hatóság által kezdeményezett eljárási cselekmény során. Szakértőink részt vesznek az ellenőrzések alkalmával és szakmailag helyesen mutatják be a vállalkozás termékdíjas tevékenységét.
A termékdíj befizetési kötelezettségre adott felhatalmazás esetében a kötelezett és a képviselő egyetemlegesen felel a kötelezettség – azaz a termékdíj befizetés – teljesítéséért. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a kötelezettség elmaradása/nem teljesetése okán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik féltől – akár a kötelezettől, akár a képviselőtől – beszedheti a fizetendő termékdíjat és bírság összegét sortartás nélkül. Akár a teljes tartozást levonhatja a képviselőtől anélkül, hogy köteles lenne a kötelezett fizetőképességének vizsgálatára.

ember9